Ανακοινώσεις

Θέματα...

Είσοδος στο σχολείο

Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος-Απρίλιος 2014

Επισκέψεις γονέων

Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2014

Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος-Απρίλιος 2015

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ " Transmedia, a new narrative that involves communication and education towards the future classroom"

Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος-Ιούνιος 2015

Απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου - επιστολή προς τους γονείς - Ιούνιος 2015

Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2015

 

Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος-Απρίλιος 2016

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ