Φωτογραφικό Υλικό- Εκδρομή Α΄τάξης Μουσείο Θάλασσα 2014-2015