Μαθητές

 

Φέτος στο σχολείο μας φοιτούν 311 μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι κατανέμονται σε δεκατρία τμήματα από την Α΄ τάξη μέχρι και τη Γ΄ τάξη.

Στο σχολείο λειτουργεί επίσης  Ειδική Μονάδα.


Α1           24

Α2           25

Α3           24

Α4           24

 

Β1           25

Β2           25

Β3           24

Β4           25
Γ1           23

Γ2           23

Γ3           23

Γ4           22

Γ5           24